STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
PROGNOZA PODAŻY I POPYTU NA PRACĘ W POLSCE DO ROKU 2010
Tytuł:PROGNOZA PODAŻY I POPYTU NA PRACĘ W POLSCE DO ROKU 2010
Autor:Elżbieta Kryńska, Jadwiga Suchecka, Bogdan Suchecki
Sygnatura:111M/SiM/1303
Kategoria: Problemy Rodziny, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne, Rynek Pracy, Zatrudnienie
Cena: 44,10 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Zasadniczym celem pracy było dokonanie analizy oraz sformułowanie wielowariantowych prognoz kształtowania się popytu i podaży pracy w Polsce do 2010 r. Podstawowym narzędziem badawczym dla jego zrealizowania są modele ekonometryczne. Celem szczegółowym opracowania stała się więc próba adaptacji współczesnych metod ekonometrycznych do badań rynku pracy. Oznacza to, że stworzone modele będą w przyszłości mogły być wielokrotnie wykorzystywane zarówno do aktualizacji opracowanych prognoz, jak i w innych podobnych badaniach. Praca składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym zostały omówione podstawowe pojęcia rynku pracy, podaży pracy, popytu na pracę oraz wiążące się z równowagą na rynku pracy. Rozdział drugi został poświęcony wybranym teoriom rynku pracy, opisującym i poszukującym prawidłowości kształtowania się podaży i popytu na pracę. W rozdziale trzecim zaprezentowano wybrane badania światowe z zakresu modelowania ekonometrycznego, mające związek z wcześniej prezentowanymi teoriami rynku pracy. W rozdziale czwartym przedstawiono wybrane prognozy rynku pracy dla Polski sformułowane w ostatnich latach. Szczególne miejsce zostało poświęcone ekonometrycznym modelom gospodarki narodowej, ujmującym zagadnienia rynku pracy. Rozdział piąty poświęcony jest zasadniczym, teoretycznym i metodologicznym problemom konstrukcji jedno- i wielorównaniowych modeli opisowo-prognostycznych stosowanych do badań i prognozowania zmiennych na rynkach pracy. Rozdziały szósty, siódmy i ósmy zawierają rezultaty przeprowadzonych badań empirycznych związanych z opracowaniem prognozy podaży i popytu na pracę w Polsce do 2010 r. Zaprezentowano empiryczne modele tendencji rozwojowych i trendów oraz sformułowane na ich podstawie prognozy do 2010 r. wszystkich zmiennych endogenicznych oraz podstawowych zmiennych egzogenicznych (instrumentów ekonomicznych) stosowanych w modelach przyczynowo-skutkowych na dany rocznych danych krajowego rynku pracy. W rozdziale siódmym prezentowane i omawiane są wyniki estymacji niezależnej równań dwóch wielorównaniowych modeli rynku pracy dla Polski: rocznego (dla prognozowania długookresowego) oraz kwartalnego. Na podstawie oszacowanych i zweryfikowanych pod względem statystycznym i merytorycznym równań sformułowano dwa kolejne zbiory prognoz podaży i popytu na pracę w Polsce: z modelu rocznego do 2010 r. oraz z modelu kwartalnego do IV kwartału 1999 r. W ostatnim, ósmym rozdziale pracy są prezentowane rezultaty kompilacji, testowania oraz zastosowania do prognozowania współzależnego wielorównaniowego rocznego modelu rynku pracy dla Polski. Rezultaty przeprowadzonych badań, a w szczególności uzyskane różne wersje prognoz podaży i popytu na pracę w Polsce mogą stanowić dobrą podstawę do dalszych prac z tego zakresu.

Spis treści

Wstęp
Rozdział I
Elżbieta Kryńska
Pojęcia podstawowe
Rozdział II
Wybrane teorie rynku pracy a prognozowanie
Rozdział III
Jadwiga Suchecka
Wybrane badania światowe w zakresie modelowania i prognozowania rynków pracy
Rozdział IV
Elżbieta Kryńska
Średniookresowe i długookresowe prognozy rynku pracy dla Polski
Rozdział V
Bogdan Suchecki
Konstrukcja prognostycznych modeli rynku pracy dla Polski
Rozdział VI
Prognozowanie tendencji rozwojowych zmiennych w modelach rynku pracy
Rozdział VII
Wyniki estymacji modeli rynku pracy w Polsce. Prognozy niezależne
Rozdział VIII
Budowa i zastosowanie wielorównaniowego modelu rynku pracy do analiz scenariuszowo-symulacyjnych
Zakończenie
Załączniki
Bibliografia

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1998, seria "Studia i Monografie"

ISBN

83-907327-7-7

Format, liczba stron, oprawa

B5, 264 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies