STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
ANALIZA SKALI, DYNAMIKI I SPOŁECZNEGO ROZKŁADU PROCESÓW PAUPERYZACJI I MARGINALIZACJI
Tytuł:ANALIZA SKALI, DYNAMIKI I SPOŁECZNEGO ROZKŁADU PROCESÓW PAUPERYZACJI I MARGINALIZACJI
Autor:Lidia Beskid
Sygnatura:8E/PBZ/1799
Kategoria: Polityka Społeczna, Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne
Cena: 12,60 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Tytuł opracowania mówiący o procesach pauperyzacji i marginalizacji sugeruje wprost, że mamy obecnie do czynienia z tendencj do wzrostu ubóstwa i postępującym procesem społecznej ekskluzji, czyli wyłączania z głównego nurtu życia społecznego,nie należy jednak odbierać tego tytułu jako tezy, która generalnie dotyczy rozwoju w Polsce. Problem pauperyzacji występuje w określonych grupach społecznych i terytorialnych, a w miarę trwania tego procesu, grupy nim dotknięte schodzą na margines życia społecznego. Zaczynają to być te same grupy, co oznacza postępujący proces ich, margializacji. Badania zaprezentowane w przekazywanym Państwu zeszycie pokazują ten proces od strony statystycznej próbując oszacować jego skalę i dynamikę w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Aspekt ilościowy zagadnienia ubóstwa jest dlatego tak ważny, że wyznacza próg zainteresowania politycznego. Zawsze i w każdym społeczeństwie żyli i żyją ludzie niedostosowani, bądź wyrzuceni z głównego nurtu życia społecznego ze względu na ich cechy, nieszczęśliwy los, czy postawę życiową. Trudno powiedzieć, jaki to jest odsetek populacji. To tak jak z naturalną stopą bezrobocia Jej rozmiary mogą być różne przestrzenniee i historycznie. Ten margines biedy jest przedmiotem działań socjalnych państwa i Kościoła, charytatywnych akcji organizacji pozarządowych oraz osób prywatnych. Jednak, gdy ten odsetek jest relatywnie duży i gdy dotyczy młodej populacji, a jego przyczyny mają w znacznej skali źródło zewnętrzne (zła koniunktura, upadek branży, miejscowości, czy regionu), to staje się zagrożeniem ładu społecznego i dobrych rokowań dla rozwoju. Wówczas na scenę wkraczają (powinni wkroczyć) politycy i to nie tylko z programami socjalnymi, ale także ekonomicznymi. Aby te programy były skuteczne, powinny być jednoznacznie ukierunkowane i zaadresowane, a wówczas niezbędne są odpowiednie rozpoznania. Przedstawiając rezultaty statystycznych badań nad ubóstwem niezbędne,jest przypomnienie kilku zastrzeżeń, pamiętanie o których pozwoli na poprawną interpretację wyników, a przede wszystkim na świadomość ich ograniczenia. Pierwsza kwestia - to ilościowa miara ubóstwa. Wybór tej miary miedzy kategorią ubóstwa absolutnego, relatywnego, a subiektywnego, a następnie różnych wariantów spośród nich, decyduje o sensie i pojemności odpowiedzi. Jako że w badaniach porównawczych powszechnie już stosuje się miary relatywne, to przedmiotem wyboru jest wskaźnik statystyczny; mediana, przeciętna, czy też 40-60% tej miary? Jakiej wagi jest to kwestia, niech udowodnią badania In Sena, laureata ubiegłorocznej nagrody Nobla z ekonomii. Nota bene Sen był zwolennikiem miary, która sytuowałaby się miedzy przeciętnym dochodem na osobę w kraju, a miarą absolutną odpowiadającą minimum egzystencji. Także A. B. Atkinson, znaczną część swej ostatniej książki (1998) poświęcił konsekwencjom jakości posiadanych informacji oraz wyborów miar dla wyników badań nad ubóstwem. Udowadnia w niej, jak bardzo o wyniku decyduje to, jakiej kategorii finansowej utyto do statystycznego pomiaru; dochodu, konsumpcji, majątku. Jak tę miarę się przelicza; na osobę, na gospodarstwo domowe, czy na jednostkę konsumpcyjną, a w tym ostatnim przypadku, jakie skale ekwiwalentności zostały zastosowane. W polskich badaniach nad ubóstwem nie bagatelizuje się problemów metodologicznych i bada się ubóstwo przy przyjęciu różnych miar. W przekazywanej publikacji znajdą Państwo wyniki takiego szerokiego podejścia dla oceny ubóstwa, można już powiedzieć że dla nas tradycyjnego. Są to oceny sporządzone dla dalszych lat w stosunku do prezentowanych w pracach z serii "Polska bieda". Są one kolejnym dowodem na wzrost nierówności rozwoju w Polsce. Temat pauperyzacji i marginalizacji jest częścią subprojektu poświęconego współczesnym kwestiom społecznym. W jego innych częściach znajdą Państwo pogłębienie tematu przez socjologiczne studia przypadków; z wybranych środowisk i miejscowości.

Stanisława Golinowska
Od redakcji

Spis treści

Od redakcji
I. Uwagi wstępne

II. Uwagi uzupełniające do stosowanych miar ubóstwa

1. Problemy aplikacji różnych linii ubóstwa
2. Wpływ cen na różnice w poziomach minimum socjalnego

III. Cechy i zasięg ubóstwa w latach 1996-1997
1. Założenia badania
2. Dynamika i zasięg ubóstwa
3. Czynniki sprzyjające nowemu i staremu ubóstwu
4. Czynniki sprzyjające skrajnemu ubóstwu

IV. Ekonomiczne czynniki zagrożenia a marginalizacją społeczną
1. Założenia badania
2. Zakres ubóstwa wielowymiarowego gospodarstw domowych
3. Kumulacja czynników sprzyjających społecznej marginalizacji

V. Niepełnosprawność jako czynnik marginalizacji
1. Założenia badania
2. Ograniczenia funkcjonalne jako bariera uczestnictwa społecznego
3. Społeczne korelaty niepełnosprawności
4. Niepełnosprawni a instytucje życia społecznego
5. Automarginalizacja jako efekt napotykanych barier
6. Kumulowanie się czynników wyłączających

VI. Marginalność subiektywna - poczucie upośledzenia społecznego
1. Założenia badania
2. Charakterystyka grup subiektywnie marginalnych
3. Poczucie obniżania się pozycji społecznej
4. Wpływ sytuacji materialnej na poczucie upośledzenia społecznego
5. Oceny, poglądy i postawy towarzyszące poczuciu upośledzenia społecznego

VII. Podsumowanie

Literatura


Zbigniew Sufin
Koreferat:
STRATYFIKACJA POLSKIEJ BIEDY I ZAGROŻENIA SPOŁECZNE

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt nr 6, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 53 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies