STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA SPOŁECZNA UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ KONSEKWENCJE DLA POLSKI
Tytuł:POLITYKA SPOŁECZNA UNII EUROPEJSKIEJ I JEJ KONSEKWENCJE DLA POLSKI
Autor:Stanisława Golinowska, Ludwik Florek, Witold Orłowski, Gertruda Uścińska, Jerzy Wratny
Sygnatura:3M/PBZ/2199
Kategoria: Polityka Społeczna, Rynek Pracy, Integracja z Unią Europejską
Cena: 26,25 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Jednym z większych stymulatorów podejmowania zmian i większych reform w Polsce jest, i będzie, nadchodzący proces integracji z Unią Europejską. W kwestii wyrównywania polskiej polityki społecznej oraz polityki rynku pracy z unijną występuje sporo sprzecznych oczekiwań, a jednocześnie obaw. Z jednej strony istnieje przekonanie, że wspólna polityka społeczna jest szansą na podniesienie standardów socjalnych i większego zakresu i/albo poziomu jakościowego realizowania funkcji socjalnych przez państwo. Z drugiej strony - istnieją obawy, że przymuszenie do podniesienia standardów socjalnych podwyższy koszty pracy do tego stopnia, iż tworzący się w bólach drobny sektor prywatny nie podoła tym warunkom. Jednocześnie w Europie Zachodniej rozszerzaniu Unii na wschód towarzyszą obawy albo przed zbytnią emigracją, albo przed zwiększonymi transferami finansowanymi na rzecz nowych członków. Aby zweryfikować i zidentyfikować niektóre z tych opinii, podjęliśmy w projekcie stosowne badania. W tym celu dokonaliśmy analizy kompetencji UE w dziedzinie polityki społecznej oraz rynku pracy na tle najważniejszych wątków debaty w tej sprawie. Następnie przeanalizowaliśmy podstawowe dyrektywy UE w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa zabezpieczenia społecznego i innych kwestii socjalnych, które stanowią dla Polski acquis communautaire. W końcu podjęliśmy dość jednostronną próbę oszacowania kosztów związanych z dostosowaniem polskiego ustawodawstwa pracy do acquis. Nie oznacza to, że korzyści nie są ważne ani że w długim okresie nie zrekompensują - być może z nawiązką - kosztów dostosowawczych. Korzyści mogą mieć inny wymiar niż koszty (np. korzyści umożliwienia swobodnego przemieszczania się obywateli, połączone z wyższymi kosztami dla sektora publicznego); mogą dotyczyć różnych podmiotów (np. korzyści z lepszego zabezpieczenia praw pracowników, połączone z wyższymi kosztami pracy dla pracodawców); mogą wreszcie realizować się w różnych okresach (np. długookresowe korzyści z tytułu spadku absencji chorobowej, połączone z krótkookresowymi kosztami wdrożenia ustawodawstwa unijnego bhp). Jednakże w okresie kilku krytycznych lat - bezpośrednio przed i zaraz po przystpieniu Polski do UE - to właśnie zdolność polskich przedsiębiorstw i sektora publicznego do stawienia czoła kumulacji kosztów dostosowawczych będzie miała kluczowe znaczenie dla sukcesu procesu integracji. O korzyściach nie należy więc zapominać, ale sprawa kosztów - w krótszej perspektywie - ma znaczenie kluczowe. Wskażemy też na te działania wewnętrzne, które wprawdzie nie są wymagane regulacjami UE, ale bez których proces integracji może nie przynieść w realnej perspektywie tego, co jest głównym celem polskiej integracji - pokonania cywilizacyjnego dystansu do Europy Zachodniej i włączenia się w główny nurt postępu na świecie. Oddawane Czytelnikom do rąk opracowania były przedmiotem dyskusji na seminariach oraz konferencji kończącej realizację projektu (kwiecień 1999). Wśród zgłoszonych opinii na uwagę zasługują bardzo kompetentne komentarze Marii Matey-Tyrowicz, uwzględnione w dalszych pracach. Zgodnie z zasadą przyjętą przy realizacji projektu - także te uwagi i komentarze udostępniamy w prezentowanej publikacji.

Stanisława Golinowska

Spis treści

OD REDAKCJI
I. OGÓLNE PROBLEMY INTEGRACJI POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ W DZIEDZINIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RYNKU PRACY
1. Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie polityki społecznej oraz polityki rynku pracy
1.1. Wprowadzenie spraw społecznych do dokumentów wspólnotowych
1.2. Karta Socjalna Pracowników
1.3. Porozumienie w sprawie polityki społecznej
1.4. Układ Amserdamski i proces luksemburski
1.5. Z debaty o wspólnej polityce społecznej
2. Harmonizacja polskiego prawodawstwa społecznego z unijnym - identyfikacja problemu
Literatura

II. INDYWIDUALNE PRAWO PRACY A STANDARDY UNII EUROPEJSKIEJ
1. Aspekt prawny i ekonomiczny dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa pracy
2. Obowiązek dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa pracy
3. Charakter prawny obowiązku dostosowania
4. Rozwiązania prawne Unii Europejskiej, których zastosowanie pociągnie za sobą skutki ekonomiczne
4.1. Czas pracy
4.2. Urlop wypoczynkowy
5. Restrukturyzacja przedsiębiorstw
6. Zatrudnienie pracowników młodocianych
7. Dodatkowy urlop kobiety w ciąży
8. Dyskryminacja w zatrudnieniu
8.1. Równe traktowanie pracowników migrujących
8.2. Równość traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia
Literatura

III. SWOBODA PRZEPŁYWU PRACOWNIKÓW A WYMAGANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Literatura

IV. DOSTOSOWANIE PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DO WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wprowadzenie
2. Podstawowe zasady koordynacji zawarte w prawie wspólnotowym
2.1. Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa - zapobieganie konfliktom prawa
2.2. Zsumowanie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
2.3. Dyskryminacja oparta na klauzuli zamieszkania - możliwość transferu (eksportu) świadczeń
3. Zakres stosowania rozporządzeń wspólnotowych
4. Polskie prawo zabezpieczenia społecznego a prawo wspólnotowe
4.1. Świadczenia medyczne
4.2. Świadczenia chorobowe pieniężne
4.3. Emerytury, renty inwalidzkie, renty rodzinne
4.4. Świadczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
4.5. Zasiłki rodzinne z tytułu bezrobocia
4.6. Zasiłki rodzinne
4.7. Zasiłki pogrzebowe
Literatura

V. ZBIOROWE PRAWO PRACY A WYMAGANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
1. Uwagi ogólne
2. Rozwiązania szczegółowe problemu partycypacji w prawie wspólnotowym
3. Dyrektywa o ustanowieniu Europejskiej Rady Zakładowej
3.1. Ogólna charakterystyka
3.2. Postanowienia szczegółowe
4. Pozostałe elementy zbiorowego prawa pracy
5. Podsumowanie. Wnioski de lege ferenda dla ustawodawstwa polskiego
6. Uwagi dotyczące kosztów
Literatura

VI. PRÓBA SZACUNKU KOSZTÓW DOSTOSOWANIA POLSKIEGO USTAWODAWSTWA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ
1. Uwagi ogólne
2. Prawdy i mity dotyczące integracji
3. Dostosowanie ustawodawstwa pracy - szczegółowe koszty bezpośrednie
4. Efekt makroekonomiczny adaptacji ustawodawstwa prawa
ANEKS - Struktura modelu CGE (zarys)
Literatura

VII. INTEGRACJA MOBILIZUJĄCA I DOKONYWANIE CYWILIZACYJNYCH ZAPÓŹNIEŃ
1. Wprowadzenie
2. Rynek pracy a integracja gospodarcza
2.1. Problem kwalifikacji
2.2. Problem struktury gospodarki
2.3. Tworzenie nowych miejsc pracy
2.4. Mobilność ludności
3. Integracja a finansowy wymiar polityki społecznej
4. Pokonywanie cywilizacyjnego dystansu Polski
5. Słowo końcowe
Literatura

KOMENTARZ PROFESOR MARII MATEJ-TYROWICZ

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt nr 9, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 139 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies