STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
POLITYKA RODZINNA. MIĘDZY DWOMA MODELAMI
Tytuł:POLITYKA RODZINNA. MIĘDZY DWOMA MODELAMI
Autor:Bożenna Balcerzak-Paradowska
Sygnatura:13E/PBZ/2299
Kategoria: Polityka Społeczna, Problemy Rodziny
Cena: 12,60 PLN z VAT
Nakład wyczerpany.
Wersja elektroniczna wkrótce w sprzedaży.

wydawnictwa@ipiss.com.pl

Krótki opis treści:

Debata o polityce rodzinnej w Polsce naznaczona jest walką ideologiczną między dwoma wielkimi ugrupowaniami politycznymi: socjalistycznym i konserwatywnym. Ten fakt utrudnia podejmowanie decyzji w sprawie racjonalnej polityki wobec rodzin, które w okresie transformacji narażone zostały na znaczną deprywację potrzeb realizowanych w poprzednim systemie w ramach tzw. spożycia zbiorowego. Rodziny w Polsce potrzebują obecnie pomocy, ponieważ koszty utrzymania, wychowywania i edukacji i dzieci są tak wysokie, że coraz częściej i coraz trudniej im podołać. Potrzebują pomocy także dlatego, że życiowe decyzje młodego pokolenia w obecnych warunkach mają swe koszty alternatywne w postaci ograniczania związków małżeńskich, prokreacji i pielęgnowania więzi z pokoleniem starszym. Wartości rodzinne ulegają erozji wobec dominacji systemu wartości, motywującego jednostkę przede wszystkim do sukcesu zawodowego i materialnego. Polityka rodzinna jest więc potrzebna obecnie nie tylko po to, aby łagodzić ubóstwo rodzin, ale także po to, aby można było godzić respektowane potrzeby samorealizacji kobiet i mężczyzn oraz ich aspiracje materialne z normalnym życiem rodzinnym i potrzebami dzieci. Nie da się odwrócić emancypacyjnych tendencji współczesnego świata, ale można zapobiegać najgorszym tego konsekwencjom - unikaniu prowadzenia życia rodzinnego oraz rozpadowi rodziny. Aby debatę w sprawie polityki rodzinnej uczynić bardziej rzeczową, z jednej strony zwróciliśmy uwagę na zalecenia i porozumienia organizacji międzynarodowych, a w tym - przede wszystkim agend ONZ, które od ponad ćwierć wieku czynią rodzinę przedmiotem szczególnej uwagi i troski. Z drugiej strony - zdecydowaliśmy się na dostarczenie w większym zakresie argumentów porównawczych. Skupiliśmy się na analizie rozwiązań w innych kraj ach, które wcześniej zetknęły się z problemami hamującymi rozwój rodziny i które wcześniej podjęły programy temu przeciwdziałające w ramach polityki rodzinnej. W zeszycie nr 2 z serii "Opracowania PBZ" znajdzie Czytelnik pogłębioną analizę polityki rodzinnej we Francji autorstwa Krzysztofa Starca. W niniejszym zeszycie - nr 10 - uwaga zostanie skupiona na porównaniu dwóch rodzajów polityki rodzinnej: krajów skandynawskich (przede wszystkim Szwecji, znanej z szerokiego zakresu publicznych usług społecznych, sprzyjających godzeniu ról zawodowych i rodzinnych) oraz krajów południowoeuropejskich: Włoch i Hiszpanii, których polityka rodzinna jest wprawdzie bardzo skromna, ale które w szybkim tempie "zabrały się" do wprowadzania prorodzinnego instrumentarium na skutek negatywnych tendencji w rozwoju rodziny, a przede wszystkim ogromnego spadku dzietności. Podtytuł zeszytu Między dwoma modelami - to nawiązanie do dwóch skrajnych tendencji europejskiej polityki rodzinnej: solidarystycznej z bogatszej, bardziej etatystycznej i zmodernizowanej Północy oraz konserwatywnej z biedniejszego i mniej zmodernizowanego Południa. Gdzie sytuuje się Polska? Z jednej strony jesteśmy bliżej krajów południowoeuropejskich, bo także jesteśmy biedni. Bliżej jesteśmy tych krajów także dlatego, że w sprawach rodziny jesteśmy równie, jeśli nie bardziej, konserwatywni. Z drugiej jednak strony aktywność zawodowa kobiet jest w Polsce bliższa krajom skandynawskim, a publiczne instytucje opieki nad dzieckiem są już trwałym elementem świadczeń rodzinnych, chociaż jest ich znacznie mniej niż w krajach skandynawskich. Na końcu opracowania znajdzie Czytelnik krótką charakterystykę polskiej polityki rodzinnej w minionej dekadzie. Materiały do analizy zostały zebrane u źródła. Przewodnikiem po dokumentach i literaturze przedmiotu w Szwecji była profesor Ulla Bjórnberg, socjolog z Uniwersytetu w Góteborgu, we Włoszech - profesor Chiara Saracceno, socjolog z Uniwersytetu w Turynie. Z hiszpańską polityką rodzinną pomógł zapoznać się profesor Luis Flaquer, socjolog z Uniwersytetu w Barcelonie. Dziękujemy im za pomoc i możliwość przedyskutowania tez tego opracowania. Dziękujemy także profesorowi Peterowi Florze z Uniwersytetu w Mannheim, który udostępnił niepublikowane jeszcze teksty międzynarodowego projektu "Welfare State and Family Change in Comparative Perspective".

Stanisława Golinowska
Od redakcji

Spis treści

Od redakcji
Wprowadzenie

1. Polityka rodzinna w świetle dokumentów międzynarodowych

1.1. Dokumenty ONZ
1.2. Europejska Karta Społeczna i programy szczegółowe

2. Polityka rodzinna wybranych krajów europejskich
2. L Instrumenty polityki rodzinnej
2.1.1. Model skandynawski
2.1.2. Model południowoeuropejski
2.2. Podmioty tworzące i realizujące politykę rodzinną. Debaty wokół zmian w zakresie polityki rodzinnej
2.2.1. Model skandynawski
2.2.2. Model południowoeuropejski

3. Współczesne tendencje przemian rodziny. Tradycja i modernizacja
3.1. Model skandynawski
3.2. Model południowoeuropejski

4. Dwa modele polityki rodzinnej - różnice i podobieństwa

5. Polityka rodzinna w Polsce - ewolucja i ocena programu zmian

Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt nr 10, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 51 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
WARUNKOWOŚĆ I KONTRAKTUALIZM W POMOCY SPOŁECZNEJ.  Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies