STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SPOŁECZNE WYDATKI W POLSCE Z ODNIESIENIAMI DO INNYCH KRAJÓW
Tytuł:SPOŁECZNE WYDATKI W POLSCE Z ODNIESIENIAMI DO INNYCH KRAJÓW
Autor:Stanisława Golinowska, Krzysztof Hagemejer
Sygnatura:10M/PBZ/2399
Kategoria: Polityka Społeczna, Integracja z Unią Europejską
Cena: 12,60 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Czemu służy analiza wydatków społecznych? Przede wszystkim spełnia cele poznawcze. Informuje o wielkości i strukturze zaangażowania środków publicznych (przy szerszym ujęciu także niepublicznych, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych) w dostarczanie świadczeń oraz realizację programów społecznych. Od tego niewielki krok wiedzie ku monitoringowi finansów publicznych w zakresie polityki społecznej. Identyfikacja wydatków społecznych może być ponadto podstawą analizy skuteczności i efektywności tej polityki. Określając zmienne zależne, można następnie prognozować zmiany zakresu i struktury wydatków społecznych, co z kolei jest podstawą średniookresowego planowania finansowego (strategii finansowej). Analiza wydatków społecznych stanowić powinna rutynowe zadanie osób podejmujących decyzje w sprawach społecznych. Aby zadanie to istotnie stało się powszechną praktyką odpowiednich służb analitycznych, niezbędne są ustalenia metodyczne, pozwalające na pełną identyfikowalność kategorii, porównywalność w czasie i między krajami. Jako że składniki wydatków społecznych oraz ich suma są to kategorie finansowe, wymagana jest ich zbieżność z klasyfikacją budżetową oraz z pojęciami zawartymi w dokumentach sprawozdawczości finansowej. Problem z przygotowaniem metodycznych podstaw do analizy wydatków społecznych staje się bardziej skomplikowany, gdy uwzględnimy proces decentralizacji finansów publicznych. Wówczas powstają nowe potrzeby metodyczne, związane z konsolidacją danych. Prezentowane opracowanie stanowi kolejną autorską próbę oszacowania wydatków społecznych w Polsce. Tym razem skorzystano z pomocy ekspertów Ministerstwa Finansów (B. Borecka, G. Guterman) w celu precyzyjniejszej konsolidacji wydatków centralnych oraz samorządów gminnych. Opracowanie uzupełnione jest analizą wydatków społecznych w krajach naszego regionu, w których, podobnie jak w Polsce, rozpoczął się proces intensywnych przygotowań do integracji z Unią Europejską. W opracowaniu tym - autorstwa Krzysztofa Hagemejera - powstałym jako koreferat do prezentowanego tu tekstu podstawowego, wydatki społeczne definiowane są w węższym zakresie. Są to wydatki na zabezpieczenie społeczne (social security), które nie obejmuje, między innymi, wydatków na edukację, kulturę i rekreację. Natomiast szacunki dla Polski opierają się na definicji szerszej, stosowanej przez IMF. Mając dostęp do elementów składowych, z których tworzy się główne kategorie wydatków społecznych ujętych funkcjonalnie, łatwo można przejść od jednego ujęcia do drugiego. W prezentowanym zeszycie znaleźć można liczne odniesienia do krajów zachodnich. Przy korzystaniu z tych informacji należy zwrócić uwagę na ich pochodzenie. Główne źródła porównywalnej informacji w dziedzinie wydatków społecznych pochodzą albo ze zbiorów OECD, albo EUROSTAT-u. Jednak dane z obu źródeł opierają się na innej definicji wydatków społecznych. Odpowiedni fragment opracowania poświecony jest tym różnicom. Analiza wydatków społecznych obejmuje lata dziewięćdziesiąte (do 1998 r.). Pozwala to zwrócić uwagę na dotychczasowe tendencje i zastanowić się nad słusznością ich dalszego podtrzymywania.

Stanisława Golinowska
Od redakcji

Spis treści

Od redakcji
Wprowadzenie
1. Finanse publiczne w Polsce
1.1. Źródła środków publicznych
1.2. Całkowite wydatki publiczne
2. Wydatki społeczne ogółem
2.1. Komentarz na temat metody szacunków wydatków społecznych
2.2. Wydatki społeczne w statystykach organizacji międzynarodowych
2.3. Społeczne wydatki państwa w Polsce
2.4. Ekonomiczna analiza wydatków społecznych
3. Struktura publicznych wydatków społecznych w ujęciu funkcjonalnym
3.1 Dotacje do cen
3.2. Wydatki na renty i emerytury
3.3. Świadczenia na rzecz rodziny
3.4. Wydatki na edukację
3.5. Wydatki na opiekę zdrowotną
3.6. Wydatki na pomoc społeczną
3.7. Wydatki Funduszu Pracy
4. Wydatki z budżetu centralnego a wydatki budżetów gmin
5. Podsumowanie i wnioski

Krzysztof Hagemejer
UWAGI O STATYSTYCE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO, PORÓWNANIACH MIĘDZYNARODOWYCH I BUDŻECIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wprowadzenie
1. W sprawie statystyki zabezpieczenia społecznego
2. W sprawie porównań międzynarodowych wydatków społecznych
3. W sprawie budżetu polityki społecznej i planowania finansów zabezpieczenia społecznego
Literatura

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt nr 11, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 49 stron, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies