STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   PUBLIKACJE
   
Karta książki
SKUTKI LIKWIDACJI I OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ I KULTURALNEJ ZAKŁADÓW PRACY
Tytuł:SKUTKI LIKWIDACJI I OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ I KULTURALNEJ ZAKŁADÓW PRACY
Autor:Zofia Morecka (red.), Marek Bednarski, Piotr Kurowski, Anna Krajewska
Sygnatura:7M/PBZ/2799
Kategoria: Polityka Społeczna, Rynek Pracy
Cena: 21,00 PLN z VAT
      

Krótki opis treści:

Działalność socjalna zakładów pracy należała do cech wyróżniających socjalistyczne welfare state. W zakładach pracy powstawały "małe kolektywy", które łączyła więź nie tylko wspólnej pracy, lecz także wspólnie spędzanych wczasów i wycieczek na grzyby, wspólnego organizowania kolonii dla dzieci, budowania zakładowych domów i osiedli, a w ostatnich latach uciążliwej dekady lat osiemdziesiątych - wspólnego zaopatrywania się w niezbędne produkty konsumpcyjne. Dla tej działalności powstała i rozwijała się bogata infrastruktura. Gdy przedsiębiorstwa zostały poddane reżimowi rachunku ekonomicznego w wyniku urynkowienia podstawowych kategorii ekonomicznych i rozpoczęcia procesu prywatyzacji, zaczęły ograniczać dotychczasową działalność socjalną. Do jakiego stopnia? Czy w ogólne przestały realizować jakiekolwiek funkcje socjalne? Jak to wygląda w przekroju podstawowych zmiennych charakteryzujących obecną zbiorowość podmiotów gospodarczych, np. według własności? Te pytania o tyle były istotne, że w połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęły docierać sygnały o kontynuacji działalności socjalnej w firmach i często w nowej formie. Dostęp do działalności socjalnej jest cechą dodatkowo różnicującą społeczeństwo. Kto uzyskuje z tego tytułu korzyści? Podstawą analizy jest autorskie badanie ankietowe 178 przedsiębiorstw o różnej charakterystyce. Wykorzystano również tu inne badania; analizy prawa i z zakresu teorii zakładowej działalności socjalnej. W rezultacie udało się uzyskać możliwie reprezentatywną informację na temat skali świadczeń i losów infrastruktury służącej temu celowi, o zależności od różnych cech przedsiębiorstw (własności, stopnia uzwiązkowienia zyskowność i inne). Pokazano więc te obszary zatrudnienia, gdzie możliwe jest korzystanie z owoców redystrybucji na poziomie przedsiębiorstw oraz te, gdzie na wsparcie z funduszy socjalnych trudno liczyć. Rozważania dotyczyły w mniejszym stopniu zróżnicowań pomiędzy pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych. W samych przedsiębiorstwach analizy w tych przekrojach prowadzone były rzadko. Uzupełnieniem analizy autorów badań Zofii Moreckiej, Marka Bednarskiego i Piotra Kurowskiego jest koreferat Anny Krajewskiej, w którym zaprezentowane i porównawczo skonkretyzowane zostały wyniki innych badań na ten temat, z wcześniejszego okresu transformacji. W sumie powstała ciekawa publikacja, a dla tego tematu w ostatnich latach chyba jedyna!

Stanisława Golinowska
Od redakcji

Spis treści

Spis tabel

Spis wykresów

Od redakcji

Zofia Moreska, Marek Bednarski, Piotr Kurowski
I. Cel i zakres badań
II. Elementy teorii zakładowej działalności socjalnej
III. Ewolucja zakładowej działalności socjalnej w Polsce przed 1990 r.
1. Najważniejsze regulacje prawne zakładowej działalności socjalnej w PRL
2. Rozwój działalności socjalnej zakładów pracy przed 1990 r.
IV. Regulacje prawne zakładowej działalności socjalnej w okresie transformacji systemowej
V. Zakładowa działalność socjalna w połowie lat dziewięćdziesiątych - wyniki badań ankietowych
1. Charakterystyka przedsiębiorstw objętych badaniem ankietowym
1.1. Wprowadzenie - cel i metoda badawcza
1.2. Główne cechy badanych przedsiębiorstw
1.2.1. Rodzaje działalności według Europejskiej Klasyfikacji Działalności (EKD)
1.2.2. Charakter własności i proces prywatyzacji
1.2.3. Wielkość i dynamika zatrudnienia
1.2.4. Struktura zatrudnienia i jej dynamika
1.2.5. Udział kobiet w zatrudnieniu
1.2.6. Udział stanowisk pracowniczych
1.2.7. Stopień uzwiązkowienia załóg
1.2.8. Poziom przeciętnego wynagrodzenia brutto
1.2.9. Wypłaty o charakterze pozapłacowym
1.2.10. Obrót i ocena rentowności przedsiębiorstw
1.2.11. Skala subsydiowania działalności przedsiębiorstw przez władze publiczne
2. Zakładowa działalność socjalna w praktyce przedsiębiorstw w latach 1994-1997
3. Wybrane determinanty zachowań przedsiębiorstw na obszarze działalności socjalnej
3.1. Uwarunkowania obowiązku wnoszenia odpisu na ZFŚS47
3.2. Uwarunkowania dynamiki ZFŚS
3.3. Wydatki z ZFŚS a struktura społeczna przedsiębiorstwa
3.4. Uwarunkowania świadczeń socjalnych przedsiębiorstwa finansowanych spoza ZFŚS
3.5. Uwarunkowania likwidacji infrastruktury socjalnej
3.6. Zmiany w dostępie do infrastruktury socjalnej i ich uwarunkowania
3.7. Uwarunkowania oczekiwań pracowników wobec doświadczeń socjalnych
Podsumowanie
VI. Zakończenie i wnioski

Anna Krajewska
Koreferat:
CZY RZECZYWIŚCIE LIKWIDACJA I OGRANICZENIE?
Literatura
Niepublikowane ekspertyzy

Wydawnictwo, rok i miejsce wydania, seria wydawnicza

IPiSS, Warszawa 1999, zeszyt nr 5, seria "Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych"

ISSN

1507-9163

Format, liczba stron, oprawa

A4, 72 strony, miękka oprawa

<< Wstecz   
Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies