STRONA GŁÓWNA IPiSS      
Książki
Szybkie szukanie wg:
tytułu
autora
sygnatura
Czasopisma
Dwumiesięcznik ZZL
Szybkie szukanie wg:
rok
nr/rok
archiwa
Logowanie
Pseudonim/Login
Hasło:
Jeżeli nie jesteś zarejestrowany,
możesz to zrobić
Zarejestruj się
   STRONA GŁÓWNA KSIĘGARNI - Książki
Ponad 50-letnie doświadczenia w pracy naukowo-badawczej IPiSS obejmującej w sposób interdyscyplinarny szeroko rozumiane dziedziny rynku pracy i polityki społecznej zaowocowały bogatym dorobkiem wydawniczym.

Wyniki prac badawczych publikowane są w dziewięciu seriach wydawniczych:
 • Studia i Monografie (SiM) - zawierają wyniki analiz oraz prac studialnych w dziedzinach pracy i polityki społecznej.
 • Ekspertyzy (E) - w tej serii publikujemy ekspertyzy i prace o znaczeniu aplikacyjnym i wdrożeniowym.
 • Raporty (R) - poświęcone są wyodrębnionym zagadnieniom, takim jak rynek pracy, społeczne warunki życia, rodziny w Polsce, sytuacja dzieci, itp.
 • Materiały z Zagranicy (MZ) - seria ta zawiera publikacje obrazujące rozwiązania z dziedziny polityki społecznej oraz problemów rynku pracy stosowane w innych krajach.
 • Poradniki (P) - zawierają praktyczne informacje i porady o charakterze szkoleniowym i instruktażowym z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, systemów wynagrodzeń, zarządzania zasobami ludzkimi, problemów rynku pracy i migracji zarobkowych.
 • Opracowania Projektów Celowych Zamawianych (PCZ) - seria ta jest rezultatem zakończonego Projektu Celowego Zamawianego pt. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. W 11 zeszytach wydanych z tej serii autorzy stawiają diagnozę rynku pracy i potencjalnych barier opóźniających proces integracji, a także wskazują kierunki zmian na rynku pracy po wstąpieniu Polski do UE.
 • Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych (PBZ) - w serii tej ukazały się publikacje zawierające wyniki badań przeprowadzonych w ramach Projektów:
  1. "Polityka społeczna państwa w okresie transformacji". Celem projektu była szeroka analiza polityki społecznej w czterech podstawowych obszarach: społeczne konsekwencje transformacji, zmiany w strukturze społecznej, przekształcenia instytucjonalne, skuteczność instrumentów polityki społecznej. W ramach tego projektu ukazało się 28 zeszytów.
  2. "Ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz metody ich zwalczania". Prace projektowe zostały rozpoczęte w maju 2004 r. a zakończone w lutym 2007 r. Grupy badawcze zajmowały się kwestiami metodologicznymi dotyczącymi pomiaru zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego. Testowaniem nowych wskaźników i technik badawczych. Diagnozą nowych zjawisk w zakresie ubóstwa oraz weryfikacją dotychczasowych, analizą działań polityki społecznej, w tym polityk szczegółowych, w zakresie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Ewaluacją zastosowanych programów oraz instrumentów w dziedzinie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dotychczas w ramach tego projektu opublikowano w serii PBZ 5 zeszytów.
 • Occasional Papers (OP) - w serii tej ukazują się wybrane opracowania Instytutu w języku angielskim.
 • Publikacje Pozaseryjne (PZ) - to publikacje nie ujęte w wyżej wymienionych seriach wydawniczych.

Zapraszamy do zakupu naszych wydawnictw!

Jak wyszukiwać publikacje w naszej księgarni?

Jak składać zamówienia?

Realizacja zamówień

Formy płatności

Sposoby dostawy

Zasady realizacji sprzedaży z wysyłką za granicę

Koszyk
Koszyk jest pusty
NOWOŚCI
KSIĄŻKI
CZASOPISMA
Dwumiesięcznik ZZL
CZASOPISMA
Polityka Społeczna
Polityka Społeczna
INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE
Księgarnia Leki
KODEKS 2002 Sp. z o.o.
DOM HANDLOWY ABC - WŁADYSŁAW KONDEJ
HURTOWNIA P.W. AVA - SŁAWOMIR KOC
BIBLIOFIL - ANNA JONCZYK-SZPAROWSKA
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. B. PRUSA
RUCH S.A.
GARMOND PRESS
KOLPORTER
G.L.M. GAJEWSKI&MORAWSKI
Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
e-mail: wydawnictwa@ipioss.com.pl

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu obsługi Księgarni Internetowej. Jeœli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Sugerujemy jednak aby nie wyłączać zapisywania plików cookies dla księgarni, ponieważ uniemożliwi to korzystanie z koszyka zakupów.   

   Zgadzam się         Polityka cookies

Polityka cookies